• Hvem er du egentlig?
  • Hvem er du bak maska?
  • Hvem er du perfekt for?
  • Hvem er det du sammenligner deg med?

Du som er ung – Hva er viktig for deg i verden? Hva betyr aller mest for deg? Hvem bryr du deg om, og hva gjør du for å oppleve tillit og kjærlighet i ditt liv.

Der du er –  bak maska, har DU din utsikt til verden. Millioner av stimuli prøver å fange din oppmerksomhet. Du tror du ser alt, men gjennom de små øyen-hullene i maska klarer du bare å fange opp deler av det som blir til din opplevelse. Hvordan du tenker og føler om det du opplever skaper din subjektive opplevelse av verden. Vi har alle vår egen utsikt og virkelighet om hvordan verden er. Vi har alle vår egen virkelighet om hva som er perfekt.

Du er så mye mer enn å prestere å være perfekt. Du går i skyggen av deg selv. Du lar en liten del av deg få oppmerksomhet og lyse, mens resten blir liggende i skyggen. Det som ligger i skyggen prøver å få oppmerksomheten din med å gi deg ulike følelser og fysiske symptomer, men det forstyrrer deg, og du velger det bort.

Du er perfekt til å fortelle deg at du må være sterkt og at du må kjempe. Du trener for å bli fysisk sterk. Du øver til prøver for å prestere på skolen og du søker læring om hvordan du skal sminke deg. Når du skal være sterk og kjempe vil kunnskap om hvordan det du tenker, føler sier og gjør henger sammen, være til hjelp. Det vil gi deg mulighet til å gi sinnet ditt den næring det trenger så du kan være sterk i hele deg. Det vil gi deg energi til å kjempe videre mot det som er viktig og betyr mye for deg, uten å miste deg selv på veien.  Mental helse er hverdagen til oss alle.