TREN MED VerID..

.. og bli trygg og sterk i deg selv, så du kan føre det videre til de du har rundt deg. Det påvirker familien, venner, samfunnet og den verden du lever i.

Å være mental sterk er å stå trygt i stormer som kommer, uten å miste retning og bli tatt.
Det begynner hos hver og en av oss. Du og jeg utgjør familie, venner, samfunn og verden.

La oss sammen heve det mentale velvære i samfunnet vårt, så vi på den måten kan bevare godt samhold, felleskap, glede, verdier og riktig retning.

En verden uten kjærlighet, hvordan vil det være?

Et samfunn uten retning, hvor trygt er det?

En familie i kamp, hva samhold gir det?

Et menneske i villrede, hvor godt føles det?

MENTAL VELVÆRE TRYGGER VÅR FREMTID

VerID står for verdi og identitet, fordi det handler om deg, og du er verdifull. VerID er til for deg.

 

 

Monica Fluske