Sjalusi, intriger og skadefryd – ja du kjenner deg sikkert igjen. Vi har kjent på det alle samme, fordi det er latente tilbøyeligheter i oss. Forskning forteller at frykten for å dø ligger til grunn for at vi søker å være sosiale. Vi er tilbøyelige til å sammenligne og favoriserer oss selv og de vi har rundt oss bedre enn andre, for å skape trygghet til oss selv og gruppa vår.

Vi lever i et konkurransesamfunn, og når vi samtidig er tilbøyelige til å favorisere oss selv, er det lett at å forstå at konflikter oppstår. Konkurranse og konflikter i seg selv er ikke onde, det er virkemidlene som brukes som er ondskapsfulle. De er med på å skape krig mellom landegrenser, ødelegge familieforhold og nære vennskap. Tankemønstrene og strategiene som brukes er etablert i kulturen vår og overføres via generasjoner.

Å navigere i dette kaoset på en god måte krever kunnskap. Det krever at du er bevist deg selv og dine tankemønster. Du må tørre å ta en tur på innsiden av «topplokket» og bli kjent med valgene du har. Tankemønstrene du lært deg går på autopilot, og helt ubevist gjør du som du gjør og som andre har gjort før deg. Det finnes et hav av muligheter å ta av, og noen fungerer bedre enn andre. De er det smart å skaffe seg kunnskap om, om du ønsker vennskap, glede og samhold fremfor sjalusi og intriger.

Tør å være menneske, tør å bli kjent med deg selv. Da vil du også få større innblikk i de du har rundt deg. Skaff deg kunnskap som skaper muligheter og vekst – ikke bare overta gamle tankemønster som er etablert i kulturen gjennom generasjoner, som ikke fører til annet enn fordommer og misnøye.

Vi er like sårbare alle sammen. Sammen er vi gode og kan ta vare på hverandre, for en bedre verden å leve i.

 

 

Monica Fluske