Følelsen du har om deg selv påvirker selvbildet ditt. Du er selv med på å forme din personlige standard som påvirker hvordan bilde skal se ut. Et godt selvbilde krever selvinnsikt. Det motsatte er å føle at du ikke er bra nok. Den følelsen har du sikkert kjent på en eller annen gang når du har sammenlignet deg med andre.

Selvinnsikt handler om å forstå din egen retning og hvilken næring du trenger, for å drive videre i livet. Vi mennesker er født til å drive videre. Et blikk tilbake i tid, og det gir mening – vi utvikler oss.

Hver dag, når du driver videre i ditt liv, er det smart å ha en god ramme å drive i. Å trene seg selv til å ha en personlig standard hvor det er rom for å mestre, feile og lære, gir plass til hele deg så du kan være bra nok. Driv i livet ditt med et smil og skap deg selv et bilde du kan drive godt med, hver dag.

VerID står for verdi og identitet, fordi det handler om deg, og du er verdifull.

 

Monica Fluske