IMG_0807

Kjære Deg,

Velkommen til VerID sine hjemmesider. Jeg er Monica Berg Fluske, født i 1967 og er mamma til 2 unge voksne. For tiden studerer jeg psykologi ved Bjørknes høyskole, arbeider som mental trener/veileder i VerID og jobber med ungdom i Buf-etat. Fra tidligere er jeg utdannet NLP Master Practitioner ved Praxiz i Gamlebyen, som er en praktisk utdannelse i mental trening og veiledning, ut fra de ulike hovedretningene i psykologien. Jeg har arbeidserfaring fra arbeidslivet gjennom 30 år, og har fra tidligere utdannelsen innen ledelse og økonomi. Gjennom hele min arbeidskarriere har jeg arbeidet med mennesker på ulike arenaer.

Jeg har stor interesse for barn og unges oppvekst og mental helse, og ønsker å være med på å gjøre en forskjell i samfunnet vårt så vi kan øke det generelle mentale velvære. Samtidig er jeg opptatt av å gjøre trening av gode kognitive tankemønster til noe hverdagslig. Vi lærer mye om hvordan vi skal håndtere praktiske oppgaver i livet, men lite lærer vi om verktøyene og ressursene vi selv har, så vi kan lede oss selv på en god måte.

Mental helse gjelder oss alle. Opplevelser, tanker og følelser skal håndteres. Det handler om hverdagen og livet til deg og meg, og alle de rundt oss. Alle fortjener å oppleve styrke, trygghet og frihet til å kunne være mer av seg selv og i balanse med omgivelsen.

 

Visjon
VerID har som visjon å gjøre mental helse til en naturlig del av hverdagen til alle,  så vi på den måten kan heve det mentale velvære i samfunnet vårt.

Mål
VerID har som mål å øke kunnskapen til barn, unge og deres foreldre om hvordan det du tenker, føler, sier og gjør henger sammen. På den måten vil flere oppleve glede og trygghet i seg selv og med omgivelsene.

 

Kjære barn og unge
Livet byr på mange utfordringer som påvirker våre tanker, følelser og hele det fysiologiske systemet i kroppen. Mange ganger kan det være vanskelig å forstå alle tanker og følelser som kommer, og hvorfor vi opplever det vi gjør. Tanker som «jeg er ikke bra nok», «jeg får det ikke til», «jeg tørr ikke», «alle andre er bedre enn meg», «jeg er sliten», «hva er galt med meg» osv… Samtidig med alle tankene kan det være like vanskelig å forstå hvorfor andre gjør som de gjør.  Å lære å forstå seg selv og hvilke muligheter som finnes for å håndtere alt som dukker opp, vil være en investering for resten av ditt liv. Det vil gi deg den trygghet og glede du trenger for å bli mer venn med deg selv og omgivelsene.

Å drømme og ønske oss noe frem i tid er vår måte å vokse og strekke oss på. Mange ganger kan vi ha mange drømmer, andre ganger vet vi ikke hva eller hvor vi skal. Det kan lett bli til at drømmen bare forblir en drøm, fordi du ikke helt vet hvordan du skal starte og hva som skal til for å nå sluttstreken. Ofte kan tankene være det største hinderet for å nå målet. Læring om hvordan du på en enkel måte kan jobbe med tankene dine for å komme til «målstreken» vil gi deg mulighet til å nå flere av dine drømmer, og være mer av deg selv.

 

Kjære foreldre
Å være foreldre byr på mange gleder, men også utfordringer til tider. Barna er noe av det kjæreste vi har. Opplever vi at de ikke har det bra med seg selv, smitter det som regel over på oss foreldrene, og det blir naturlig at vi ønsker å hjelpe. Barna er ikke syke, samtidig oppleves det som de nesten er det. De kan være slitne, tomme for energi, finner ikke glede, irritable, sinte, veldig lei seg og isolerer seg. Dette er hverdagen for veldig mange, og går det for langt kan det i verste fall utvikle seg til sykdom. Å kunne være til hjelp for deg selv og barnet, krever kunnskap om hvordan gjøre noe annerledes når utfordringene oppstår. Ofte er det her vi famler mest, og vi har lett for å gå i de samme mønstrene som vi kjenner til fra før. Å prate med en nøytral person som kan få deg til å oppdage muligheter og nye løsninger, vil være en investering i helsen til barnet ditt og for deg selv som vil glede dere resten av livet.